Praetorian Trajan acompaniază companiile în misiunea de securizare a călătorilor săi de afaceri, a expatriaților săi și a siturilor acestora din zone cu risc ridicat. O altă competentă în acest domeniu o reprezintă auditul de securitate și elaborarea de planuri de acțiuni în coerență cu constrângerile umane, materiale și financiare ale clienților noștri.

Sensibilizarea față de riscuri și de condițiile de securitate

Expatriere: Praetorian Trajan propune sesiuni de sensibilizare față de riscuri și de condițiile de securitate, destinate personalului companiei și familiilor acestora. Aceste sesiuni de aproximativ o jumătate de zi acoperă atât diferitele problematici de securitate cât și diferitele riscuri la nivel local vor putea fi organizate și adaptate în funcție de audiență și preocupările acesteia.

Audituri de securitate

Praetorian Trajan realizează, în funcție de nevoia manifestată de Client, audituri (birouri, locuințe, hoteluri, școli, situri industriale…) cu obiectivul :

  • De a evalua măsurile de protecție active și pasive existente iar, în lipsa acestora, de a face recomandările de actualizare ale acestor măsuri.
  • De a defini, în funcție de amenințările la nivel local, de poziția geografică și de dispozitivele existente pe piață, nivelele de securitate de care vor trebui sa beneficieze instalațiile siturilor auditate.

Praetorian Trajan poate fi mandatat de către client, pentru a coordona implementărea măsurilor și echipamentelor pe care acesta le-a preconizat.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI SUPORT PENTRU PROIECTE

Asistența companiilor în zone cu risc ridicat le permite acestora să se dezvolte minimizând expunerea la riscurile proprii.

PRAETORIAN TRAJAN propune, în același timp, o asistență tehnică (identificare și punerea la dispoziție de personal) și portaj salarial național și internațional (contractualizare de competente relevante pentru rețeaua clientului)

Operațiunile noastre :

  • Gestiunea plății salarilor
  • Asigurarea de sănătate și de repatriere
  • Responsabilitate civilă profesională

Principalele sectoare de activitate: Transport, Energie, IT Telecom, Apărare, Industrie, Mediu, Construcții și Inginerie Civilă, Petrol&Gaz

Principalele competențe: inginerie, suport , comunicare

Securitate corporativă

Pentru a răspunde preocupărilor clienților noștri, Praetorian Trajan a dezvoltat un know-how particular în ceea ce privește „Securitatea corporativă”, având ca obiectiv principal de a aporta un răspuns adaptat fiecărei categorii și statut de personal (expatriați, călători de afaceri, detașați de lungă durată, …) și care ține cont, în același timp, de analiza obiectivă a riscurilor, a situaților de securitate imediate și de constrângerile domeniului de activitate a fiecărui Client.

Prestațiile propuse, a căror punere în aplicare răspunde unei proceduri stricte, acopera aproape 40 de țări in care Praetorian Trajan s-a asigurat, prin intermediul unui proces de selecționare riguros, de legimitatea, fiabilitatea și de profesionalismul partenerilor săi.

Asistență aeroportuară

Agenți de pază și protecție

Punerea la dispoziție de vehicole

Supraveghere 24/7/365