Creată în anul 2004 de către Ioan și Isabelle Pleșca, societatea PRAETORIAN TRAJAN își găsește repede locul pe o piață concurențială, datorită unui management riguros și se specializează în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor pe platourile de televiziune.

Fidelă primilor săi clienți, societatea își extinde activitățile în domeniul pazei și supravegherii platformelor industriale, clădirilor publice și a celor cu destinație birouri, inregistrând o creștere constantă și controlată.

Având încă de la început sediul social la Bry sur Marne, azi deruleaza activități la nivel național.

PRAETORIAN TRAJAN își fundamentează dezvoltarea pe două axe principale: consolidarea relației cu clienții consacrați (B to B) și deschiderea progresivă de oferte adresate particularilor (B to C) propunându-le servicii de monitorizare și supraveghere video de la distanță, geolocalizare, pregătire specifică sau chiar transportul securizat al persoanelor.

Centrul de monitorizare și supraveghere video la distanță

Fie ca vorbim despre persoane fizice sau juridice, protejarea domiciliului propriu, a intreprinderii, a mărfurilor sau a salariaților devine o necesitate. Complementar dispozitivului de ordine publică realizat de către instituțiile statului, intreprinzătorul sau particularul se pot orienta spre soluții adaptate de monitorizare de la distanță, supraveghere video și geolocalizare.

Descoperiți serviciile noastre

Escortare mărfuri cu valoare ridicată

PRAETORIAN TRAJAN propune o soluție de escortă SAFE ESCORT care răspunde nevoilor crescute ale clienților din domeniul lanțurilor de aprovizionare cu mărfuri.

După mai mulți ani de activitate în care am acumulat experiență și într-o continuă căutare de noi soluții, în prezent oferim clienților noștri servicii la comandă, permițând reducerea semnificativă a riscurilor, mai buna gestionare a costurilor și îmbunătățind în permanență gradul de vigilență pe timpul îndeplinirii obligațiilor asumate.

În centrul unui dispozitiv reglementar și asigurator, SAFE ESCORT reprezintă îmbinarea armonioasă a patru parametri incontestabili specifici unei soluții de securitate complexe:

 • Protecția mecanică
 • Protecția electronică
 • Protecția informatică
 • Capacitatea operațională și performanța agenților noștri

Dată fiind evoluția permanentă a amenințărilor, acești patru parametri sunt adaptați în mod constant în scopul îmbunătățirii performanțelor. Abordarea metodologică pe care o propunem ne îndeamnă să investim permanent în domeniul cercetare-dezvoltare, proporțional cu dinamica riscurilor.

Servicii adaptate – Evenimente sociale

Beneficiind de o experiență de peste 15 ani, pozitionarea noastră strategică pe piața de profil s-a căștigat în mod progresiv. Din punct de vedere comercial, resurse umane, operațional și contabil am ales să menținem un grad de încadrare cu personal peste media celui existent in domeniul nostru de activitate. Acest efort asumat îl considerăm indispensabil pentru a fi performanți în gestionarea oricărui tip de evenimente.

Această abordare ne îmbunătățește capacitatea de a gestiona eficient situațiile ce necesită un grad ridicat de acoperire cu personal.

Iată un exemplu:

În mod constant, societatea are un numar de 140 angajați cu contracte de munca pe durată nedeterminată, normă întreagă. În perioada desfășurării Campionatului Mondial de Fotbal Feminin din anul 2019, societatea noastră a asigurat securitatea bunurilor și a persoanelor în 6 locații fixe situate în regiunea pariziană precum și a echipelor de televiziune care se deplasau spre alte 8 orașe organizatoare. Pe o perioadă de 45 zile am înregistrat un număr de 380 angajați,reprezentând ocreștere a efectivului cu 271%.

Evenimentul în sine a presupus o creștere semnificativă a următoarelor tipuri de activități:

 • audit și soluții de protecție și pază în faza premergătoare și pe timpul desfășurării evenimentului
 • obținerea ordinului prefectural pentru dreptul de desfășurare a activităților pe domeniul public
 • gestinarea unei rezerve de personal calificat la nivel național
 • încheierea de contracte de muncă, eliberarea de legitimații de serviciu si întocmirea de ordine de misiune
 • gestionarea permanentă a acreditărilor FIFA
 • gestionarea din punct de vedere administrativ a personalului
 • pregătirea specifică a agenților pentru 11 posturi(misiuni) diferite
 • planificarea acțiunilor a înregistrat nu mai puțin de 87 modificări în decursul celor 45 zile.
 • organizarea asigurării logistice (autovehicule, deplasări, cazare, masă, materiale din dotare, ținuta de serviciu, etc.)
 • întocmirea de devize și facturi
 • controale CNAPS la locul misiunii și la sediul societății (nefiind înregistrate avertismente sau sancțiuni)

Tipuri de activități pe care le desfășurăm la nivel de excelență:

 • securizarea evenimentelor publice sau private cum ar fi adunări generale ale acționarilor, evenimente sportive sau culturale, congrese, seri private, crize interne
 • prevenirea scurgerilor de informatii
 • controlul calității și audit

Prevenție și pază

Activități de bază ale societății PRAETORIAN TRAJAN, paza și supravegherea constituie fundamentul creșterii economice, permițând totodată atingerea unui înalt nivel de competență.

Capacitatea agenților noștri calificați pentru a interveni în cel mai scurt timp, ne permite să oferim soluții de securitate adaptate fiecărui client.

Încă de la începuturile sale, PRAETORIAN TRAJAN a câștigat încrederea clienților parteneri din domeniul industrial, bancar, hotelier și logistic, care regăsesc în această organizare reactivă oportunitatea de a-și reduce costurile și de a face față oricărei situații de creștere bruscă a volumului activităților proprii.

Prevenirea și stingerea incendiilor

Având o vastă experiență în securizarea platourilor de televiziune, PRAETORIAN TRAJAN deține un nivel de expertiză tehnică recunoscut de către toți actorii din domeniu. Noi oferim acest tip de servicii pentru siguranța clădirilor publice, sediilor de bănci, depozitelor și unităților de producție și fabricație.
Unul dintre atuurile noastre îl reprezintă pregătirea agenților în propriul Centru de formare profesională. Acest lucru ne permite o mai bună gestionare a tuturor fazelor specifice misiunilor de îndeplinit.
Totodată, acordăm o importanță deosebită și urmărim îndeaproape evoluțiile înregistrate în domeniul reglementărilor specifice, a metodelor de lucru și al asgurărilor, în scopul optimizării permanente a serviciilor oferite în raport cu nevoile clientului.