Într-o lume aflată într-o schimbare totală, unde totul se desfășoară accelerat (deplasările, comunicațiile, schimburile de capital și mărfuri, etc.), intreprinderilor li se deschid noi oportunități de afaceri, dar totodată apar și noi riscuri. Interesul rețelelor criminale migrează cu rapiditate spre noi sectoare sau spre activități considerate până în prezent ca fiind sigure. Șefii de intreprinderi trebuie sa facă față noilor provocări și riscuri, cum ar fi COVID-19, integrând în analizele lor și acest nou parametru, criminalitate.

În ce ne privește, noi am ales să fim alături de decidenți în efortul lor de a reduce structural riscurile asociate și de a le oferi soluții de securitate adaptate și eficiente. Grupul nostru de firme se declară fidel clientului său, fiindu-i aproape pentru a-i asigura protecție, consiliere și încredere, dându-i posibilitatea să-și aloce timpul activităților cretoare de valori.

În dorința de a oferi clienților noștri, persoane fizice sau juridice, cele mai adecvate soluții de securitate, suntem în permanență preocupați de menținerea calității serviciilor noastre la cel mai înalt nivel. În momentul de față Grupul de firme Praetorian Trajan se deschide spre publicul larg, propunîndu-i soluții de securitate adaptate, cum ar fi monitorizarea de la distanță, supravegherea video, geolocalizarea, transportul securizat și pregatirea de specialitate în domeniul securității.

De la înființarea primei societăți din Grupul nostru de firme, în 2004, am parcurs următoarele etape:

Înființarea PRAETORIAN TRAJAN 2004

Înființarea PRAETORIAN TRAJAN FORMATION 2005

Înființarea Grupului de firme PRAETORIAN TRAJAN, în scopul unei gestionări mai bune a dezvoltării viitoare 2007

Înființarea PRAETORIAN TRAJAN Service 2009

Înființarea PRAETORIAN TRAJAN Protection 2012

Dezvoltarea prototipului aplicației de gestionare a riscurilor World Safe System (WSS) și utilizarea acesteia în intern 2015

Înființarea PRAETORIAN TRAJAN PRESTIGE DRIVING 2016

Schimbarea denumirii PRAETORIAN TRAJAN SERVICE în PRAETORIAN TRAJAN TRANSPORTS SERVICES 2016

Punerea în funcțiune a serviciilor SAFE ESCORT II și SAFE TRANSPORT II 2017

Înființarea ATLAS TECH SOLUTIONS și comercializarea de servicii WSS 2018

Punerea în funcțiune a Centrului de monitorizare si supraveghere video la distanță, în cadrul societății PRAETORIAN TRAJAN și obținerea certificatului APSAD P3 la începutul anului 2019 2018

Lansarea aplicației My Prestige Driving disponibilă pe iOS Și Android 2019